logocty

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang yêu cầu xác nhận độ tuổi nhằm mục đích đảm bảo rằng bạn đang trong độ tuổi uống bia rượu hợp pháp và bạn được phép về mặt pháp lý để xem trang web này. Khi nhấn xác nhận "TÔI ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI" đồng nghĩa với việc bạn xác nhận mình trong độ tuổi uống bia rượu hợp pháp. Nếu chưa đủ tuổi uống bia rượu hợp pháp, xin vui lòng ghé thăm trang của chúng tôi khi bạn đã đủ 18 tuổi. Trân trọng cảm ơn.